Zástupci českých dobrovolníků se dnes osobně setkali s premiérem Bohuslavem Sobotkou

Tisková zpráva, Praha 17.11.2015 – U příležitosti výročí 17. listopadu se 15 zástupců českých dobrovolníků setkalo s s předsedou vlády České republiky Bohuslavem Sobotkou a jeho šéfporadcem Vladimírem Špidlou. Premiér poděkoval dobrovolníkům a ptal se jich na jejich zkušenosti. „Hlavním výstupem je pro mě slib opětovného setkání za půl roku, do té doby bychom měli společně s neziskovými organizacemi, které s uprchlíky pracují, vytvořit jednotnou platformu tak, abychom byli partnerem pro jednání s vládou,“ říká koordinátorka dobrovolníků Zuzana Lenhartová. S výsledky setkání jsou spokojení i zástupci přizvaných neziskových organizací. „Považujeme to za první a velmi důležitý krok k budoucí spolupráci“, dodává Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro migraci a integraci.

„Nejvíce jsme uvítali debatu, která se vede mezi vládními činiteli o převedení části integrační agendy z gesce Ministerstva vnitra pod Ministerstvo práce a sociálních věcí“, říká koordinátor dobrovolníků Jan Piňos a dodává: „Mě osobně nejvíc potěšilo, že se premiér vymezil vůči spojování pojmů terorista a uprchlík a vyjádřil se podobně jako my – toto rovnítko je potřeba škrtnout“.

„Podle předsedy vlády nebyla Evropská unie připravena zvládat migrační krizi, naštěstí občanská společnost připravená byla“, říká koordinátorka Petra Quirke, „shodli jsme se na tom, že role dobrovolníků je nezastupitelná a v ideálním případě fungují tři složky – vláda, neziskové organizace a občanský sektor společně a v souladu. Slíbili jsme, že v naší práci budeme pokračovat.“

Níže přikládáme plněné znění otevřeného dopisu, se kterým dobrovolníci na jednání přišli.

Otevřený dopis neziskových organizací, dobrovolníků i jednotlivců pomáhajících uprchlíkům premiérovi České republiky, panu Bohuslavu Sobotkovi u příležitosti návštěvy předsedy vlády 17. listopadu 2015

Vážený pane premiére,

dovolte nám poděkovat za vaše pozvání, které oceňujeme zejména v současné politické situaci. Vážíme si toho, že zatímco prezident promlouvá na demonstraci pořádané Blokem proti Islámu, Vy mluvíte s námi. Vážíme si všech politiků, kteří se chovají jako státníci a ne jako populisté a kteří jsou ochotní vést věcnou a kultivovanou debatu i o problémech, které k populismu svádějí.

Řešením nynější situace s uprchlíky na hranicích Evropy i u nás doma trávíme poslední dobou většinu svého času. Zároveň apelujeme na to, abychom to nebyli jenom my, jednotlivci – dobrovolníci a pracovníci neziskových organizací, kdo se na řešení situace aktivně podílí. Na základě své práce s lidmi na útěku jsme přesvědčeni, že správný přístup tkví právě ve spojení pomoci států, zavedených humanitárních organizací i dobrovolníků.

Věříme, že tento Váš vstřícný krok je prvním z těch, které povedou k jasnému a solidárnímu postoji České republiky v otázce uprchlíků. A rádi bychom dnes 17. listopadu věřili i v něco, co naši pomoc uprchlíkům přesahuje a co je pro naši zemi tak důležité – že zásady evropské humanity, solidarity a respektu k lidským právům budou východisky pro vládní politiku.

Dovolujeme si Vám proto předložit své základní návrhy ke zlepšení a řešení situace:

Efektivní spolupráce České republiky na evropské úrovni. Solidarita se zeměmi, které nyní čelí mnohokrát většímu náporu lidí na útěku před válkou než my, je zásadní. Jako dobrovolníci na hranicích Evropské unie se snažíme pomoci Srbsku a Chorvatsku. Podle pozitivních ohlasů mnoha světových organizací, médií i podporovatelů tak posilujeme dobré jméno České republiky. Źádáme Vás, abyste naši práci podpořil tím, že se vláda České republiky konečně zapojí do celoevropského řešení uprchlické krize a projeví solidaritu se zeměmí, které čelí velkému přívalu uprchlíků. Nemůžeme souhlasit s tím, že se Česká republika dosud odmítala na společném řešení podílet jinak, než vysíláním vojáků na hranice či pomocí v uprchlických táborech mimo Evropu. Samotná obrana hranic podle nás míjí podstatu řešení a vyvolává nebezpečnou iluzi “pevnosti Evropa”. Nejenže ignoruje lidská práva, ale vytváří falešný dojem, že lze udržet všechny uprchlíky v táborech v Jordánsku nebo Turecku. To zcela odporuje naší zkušenosti.

Projevem solidarity s ostatními zeměmi Evropské unie podle nás může a má být přijetí většího množství uprchlíků. Česká republika má kapacity postarat se o tisíce lidí (jak prokázala například na konci 90.let, kdy se bez problémů vyrovnala s uprchlickou vlnou z Balkánu) a přitom se brání přijetí i jejich mnohem menšího počtu. Neziskové organizace i dobrovolníci jsou připraveni aktivně se podílet na praktických otázkách spojených s integrací uprchlíků do české společnosti. Věříme, že je naší povinností nabídnout šanci na nový život těm, kteří přišli o své domovy. Snažíme se jim zjednodušit a zlidštit jejich cestu, protože víme, že neměli jinou možnost než se na ní vydat, ale bez podpory české vlády nemůžeme jejich situaci řešit dlouhodobě. Je proto nezbytné obnovit komunikaci mezi vládou a občanským sektorem a místními samosprávami v oblasti migrace tak, aby byla navázána funkční spolupráce a mohli jsme společně připravit přijetí a integraci většího počtu uprchlíků.

Za zásadní považujeme zlepšit zacházení s těmi uprchlíky, kteří se na území České republiky ocitli. Jako dobrovolníci navštěvujeme detenční zařízeni a se zadržovanými uprchlíky komunikujeme. Na základě osobní zkušenosti považujeme podmínky v detenčních zařízeních za nepřijatelné. Odsuzujeme je jako nemorální, nelidské a v mnoha případech z právního hlediska zcela neodůvodněné – většina uprchlíků je stejně propuštěna a pokračuje dále, pobyt v českém detenčním zařízení je navíc připraví o prostředky na cestu. Uvědomujeme si, že je nutné dodržovat mezinárodní úmluvy a je nutné uprchlíky registrovat a kontrolovat – ale několikaměsíční pobyty v detencích jsou zbytečné a pro český stát ekonomicky nákladné. Odmítáme se smířit s tím, že někteří lidé, kterým na hranicích Evropské unie pomáháme a snažíme se jim zajistit bezpečí a základní lidské potřeby na jejich cestě, následně skončí v České republice v režimu horším než vězeňském.
Podrobné návrhy konkrétních řešení situace a nezbytných úprav související legislativy vypracovali odborníci z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty a dnes Vám je také předkládají.
To, co se v detenčních zařízeních děje, je ostudou České republiky, kterou kritizuje např. i Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva.

Věříme, že splněním těchto bodů se Česká republika vrátí do Evropy, mezi demokratické a liberální státy, v jejichž hodnotách jsme byli vychováni.

Ve stejnou dobu vystoupil zástupce koordinátorů Czech Teamu a autor výzvy Europe Please Act! Michal Berg v Praze na Náměstí Míru na setkání iniciativ, které podporují solidaritu a pomoc lidem v nouzi a poděkoval dobrovolníkům za jejich práci. „Bude to teď daleko těžší než předtím, ale nesmíme zapomínat na naše hodnoty a musíme se podpořit mezi sebou“, řekl Berg během svého proslovu v souvislosti s pátečními událostmi v Paříži.

Další články