Spolek Pomáháme lidem na útěku vznikl na základě neformální skupiny, která od září 2015 koordinovala výjezdy českých dobrovolníků a dobrovolnic po Evropě. Jádro skupiny se podílelo na humanitární pomoci uprchlíkům na území Maďarska, Srbska, Makedonie a Řecka, jako hlavní činnost jsme měli také koordinaci a předávání informací zájemců o dobrovolnickou pomoc. Vzhledem k tomu že na Balkán vyráželo z Česka mnoho obětavých dobrovolníků a dobrovolnic, získal si neformální „Czech team“ velký respekt nejen v dobrovolnické komunitě, ale také u místních úřadů nebo profesionálních humanitárních pracovníků. Na počátku roku 2016 jsme zformovali spolek, abychom mohli pomáhat dlouhodobě a efektivně.

Většina našich aktivit je vykonávána dobrovolnicky. Budeme rádi, pokud nás podpoříte finančně.

Jsme členy Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty

Přehled aktivit spolku v jeho historii

Koordinace dobrovolnické pomoci v srbských táborech Adaševci a Principivač

Pomoc českých dobrovolníků v bosenských táborech Borić a Sedre – distribuce oblečení a hygienických potřeb, prevence chorob, volnočasové aktivity pro děti.
Zprávy k tomuto tématu

Koordinace dobrovolnické pomoci v Bosně a Hercegovině

Čeští dobrovolníci působili v oficiálním kempu v Adaševci a Principovači. Pomáhali jsme s distribucí oblečení a hygienických potřeb. Pracovali jsme s uprchlíky na tom, aby se zapojili do provozu tábora, především úklidem.
Zprávy k tomuto tématu

Tranzitní bod Berkasovo/Bapska na srbsko-chorvatských hranicích

V průběhu října a listopadu 2015 jsme organizovali pomoc na tranzitním bodě Berkasovo/Bapska na hranici Srbska a Chorvatska.
Zprávy k tomuto tématu

Koordinace dobrovolníků v Idomeni (Řecko-makedonská hranice)

Působili jsme v Idomeni na řecko-makedonských hranicích. Mimo jiné jsme tam vedli centrální sklad materiální pomoci a pomáhali s distribucí pomoci pro tisíce lidí uvízlých v tomto místě. Dále se dobrovolníci podíleli na volnočasových aktivitách pro děti.
Zprávy k tomuto tématu

Koordinace dobrovolníků v Šidu (Srbsko)

Posílali jsme české dobrovolníky do srbského Šidu, kde pomáhali uprchlíkům. Celkově zde vyrazilo několik tisíc českých dobrovolníků a dobrovolnic.
Zprávy k tomuto tématu

Koordinace dobrovolníků na ostrově Lesbos

Koordinovali jsme několik výjezdů českých dobrovolníků na řecký ostrov Lesbos.
Zprávy k tomuto tématu