Čeští dobrovolníci působí v oficiálním kempu v Adaševci, domlouváme přístup i do kempů v Principovači a Šidu. V průměru dva tisíce lidí zde čekají na to, zda budou vpuštění do Maďarska. Pomáháme s distribucí oblečení a hygienických potřeb. Pracujeme s uprchlíky na tom, aby se zapojili do provozu tábora, především úklidem. Finanční prostředky používáme na nákupy aktuálních potřeb u místních obchodníků.

Zprávy k tomuto tématu