Spolek Pomáháme lidem na útěku se věnuje aktivitám spojeným s dobrovolnickou pomocí uprchlíkům. Vznikl na základě neformální skupiny, která od září 2015 koordinovala výjezdy českých dobrovolníků a dobrovolnic po Evropě. Díky spolupráci s mnoha organizacemi, ale hlavně díky naší přítomnosti na místech, kde se uprchlíci pohybují, máme přehled o nejaktuálnější situaci a nabízíme také informace médiím.

Většina našich aktivit je vykonávána dobrovolnicky. O financování spolku a o možnosti, jak naše aktivity podpořit, se dozvíte více na stránce Podpořte nás.

Více informací o vzniku a historii spolku.